VEB certificaat 2015


D&M Security heeft als Particuliere Beveilingings Organisatie de jaarlijkse strenge
inspectie van de VEB (Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven) weer glansrijk
doorstaan.
Kwaliteit dient gewaarborgd te worden en om de VEB erkenning te krijgen en te
behouden wordt er jaarlijks geïnspecteerd.