Privacy Statement


Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie verzameld door de websites van D&M Security gedurende uw bezoek op onze site.

Cookies

Google maps houdt cookies bij voor het onthouden van voorkeuren en bezoekersanalyse. D&M Security heeft daar geen invloed op. Google heeft dit als aanbieder van de dienst uiteraard wel. Meer informatie over de Google Maps cookies vind u op de deze pagina.

Persoonlijke informatie

Als u ons mailt door middel van het formulier op onze website, gebruiken wij uw persoonlijke informatie (zoals naam, adres en telefoonnummer) om:
- De door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen beantwoorden
- Uw sollicitatie te behandelen en te beantwoorden
- De diensten die u wenst te kunnen verlenen

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy.  Deze persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden en wij beschermen alle informatie die u met ons deelt. Wij zien er op toe dat de medewerkers die met uw gegevens werken, hier uiterst zorgvuldig mee omgaan.

Logingegevens

Wij vragen u met nadruk om uiterst zorgvuldig met uw logingegevens en wachtwoorden om te gaan om misbruik te voorkomen.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen

D&M Security behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij: info@dmsecurity.nl