Objectbeveiliging


Objectbewaking omvat meerdere toezichthoudende taken met een preventief karakter. Dit kan variëren van het ontvangen van bezoekers tot en met het uitvoeren van brand- en sluitrondes.

Maatwerk

Het takenpakket van onze beveiligingsbeambten wordt afgestemd op uw specifieke wensen.

Wij bieden onder andere:
- Totale beveiligingsrondes
- Brand- en sluitrondes
- Specifieke beveiligingsrondes
- Compleet takenpakket

Rapportages

D&M Security houdt rapportages bij voor de verantwoordelijke personen in uw bedrijf.

Permanente bewakingsfaciliteiten

Bedrijven met een meer dan gemiddelde kwetsbaarheid kunnen via D&M Security gebruik maken van permanente bewakingsfaciliteiten. Wanneer men bijvoorbeeld kritische eisen stelt aan toegangscontrole, kan tot visitatie worden overgegaan.