Honden bewaking


D&M Security is in 2010 gestart met het aanbieden van diensten met gecertificeerde politiehonden. We zien een grote meerwaarde in het inzetten van honden bij surveillance en objectbewaking. Honden hebben een preventieve werking die dreigend gedrag kan beteugelen en met geschikte begeleiders is hondenbewaking een krachtig middel om in te grijpen.

Politiehonden en diensthonden.

Hondenbewaking zetten wij in bij onder andere surveillance en objectbewaking. Alle diensthonden hebben een certificaat PH1. Het certificaat is afgegeven door de Koninklijke Nederlands Politiehonden Vereniging (KNPV) of de Bond voor de Diensthond. De honden worden altijd vergezeld door een begeleider. Onze begeleiders hebben allemaal een geschiktheidsverklaring waaruit blijkt dat zij de totale zeggenschap hebben over de hond.

Speurhonden.

We gebruiken speurhonden om drugs op te sporen op een evenemententerrein, vóór of tijdens een evenement. Vanwege hun goede gehoor en reukvermogen zetten wij ze ook graag ’s nachts in. Samen met de begeleider kunnen de politiehonden veel voorkomen door het gezag dat ze uitstralen en het succes daarvan heeft zich al vaak bewezen tijdens voetbalrellen en grote evenementen.

Repressief middel

Geweld verandert en elk evenement kent zijn eigen dynamiek. Vuurwerk en explosieven worden steeds vaker gebruikt. Om zeker te weten dat publieke evenementen veilig verlopen kunnen we met speurhonden het terrein verkennen om de risico´s te verkleinen. Maar ook kunnen hond en begeleider snel en gecontroleerd ingrijpen bij escalatie of ontruiming.

Wilt u meer weten over hondenbewaking? Neem dan contact met ons op.