Havenbeveiliging


Beveiliging van schepen en havens

Door de aanhoudende terreurdreiging zijn de veiligheidseisen in de transport en logistiek drastisch aangescherpt. Daarom is een internationaal voorschrift ingesteld voor de beveiliging van schepen en havens. Dit voorschrift, de ISPS-Code genoemd, geeft maatregelen aan die genomen moeten worden om aanslagen en andere vormen van terrorisme en  criminaliteit te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan te bestrijden.

Port Facility Security Assessment

Potentiele criminaliteitsrisico’s worden door de overheid via een Port Facility Security Assessment geïnventariseerd.
Aan de hand hiervan moeten de havenvoorziening een passend beveiligingsplan ( Port Facility Security Plan ) opstellen en in de hand houden. Wij leveren havenbeveiligers die onder de verantwoording van de Port Facility Security Officer het beveiligingsplan uitvoeren.

Havenbeveiligingswet

De geüniformeerde havenbeveiligers van D&M Security verrichten beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en ter bestrijding van terrorisme.
Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personeel- en goederenverkeer, waarbij eerder genoemde internationale richtlijn ISPS en de Nederlandse havenbeveiligingswet als uitgangspunt dienen.

Gecertificeerd

Alle medewerkers van D&M Security zij in het bezit van het benodigde ISPS Haven certificaat, voor het mogen uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden in en nabij de haven.

Vrijblijvend maatwerkvoorstel

Wilt u meer informatie over de havenbeveiliging door D&M? Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend maatwerkvoorstel. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het spoednummer 010 - 474 77 70 en natuurlijk ook per mail via info@dmsecurity.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.